Kad mozak proradi, nisu htjeli baciti poderane stvari nego su odlučili da ih prerade

Kad mozak proradi, nisu htjeli baciti slomljene stvari nego su odlučili da ih poprave

Pogledajte u nastavku: