PRONAĐITE SVOJU GODINU ROĐENJA I SAZNAJTE ŠTA STE U TIBETANSKOM HOROSKOPU: Najtačniji horoskop na svijetu, davno proročanstvo tibetanskih monaha otkriva sve o svakome!

PRONAĐITE SVOJU GODINU ROĐENJA I SAZNAJTE ŠTA STE U TIBETANSKOM HOROSKOPU: Najtačniji horoskop na svijetu, davno proročanstvo tibetanskih monaha otkriva sve o svakome!

Tibetanska filozofija kaže da godina rođenja može da odredi kakva ćemo postati ličnost, ali nam mnogo govori i o tome kakvi smo bili u prošlim životima, kao i sa kojom generacijom možemo da se slažemo, a sa kojom nikako ne.

Pronađite svoju godinu rođenja:

Monah – 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 Žarko sunce – 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 Mlad mjesec – 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 Crni bik – 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 Kožna narukvica – 1947, 1959, 1971, 1983, 1995 Kornjača – 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 Gong – 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 Stub žada – 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 Izvor – 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2002 Čuvar vatre – 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 Kobra – 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 Zmaj – 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000

ANALIZU POGLEDAJTE NA SLJEDEĆOJ STRANICI —>>>